Vacatures zoeken

Mijn profiel

Voor werkzoekenden, werkenden of werkgevers in de zorg. Registeer nu en maak je eigen zorgprofiel.

Competentieprofiel werkbegeleiders

Halverwege het jaar 2012 is de werkgroep ‘verbeteren leerklimaat’ ontstaan, waarin medewerkers uit zorginstellingen, onderwijsinstelling en SIGRA zich inzetten voor de werkbegeleiders. Deze werkgroep heeft zich sterk gemaakt om zorginstellingen te informeren over het belang van opleiden en het creëren van tijd en ruimte voor werkbegeleiding.

Een succesvolle expertmeeting met een ruime opkomst van werkbegeleiders was een eerste stap om de werkbegeleider een podium te geven. Met de input van deze expertmeeting heeft de werkgroep een competentieprofiel voor de werkbegeleider geschreven.

Het goed leesbare document geeft duidelijk de taken en de daarbij horende verantwoordelijkheden weer. Daarnaast krijg je inzicht in de verwachtingspatronen van betrokkenen bij de werkbegeleiding.

Download het competentieprofiel voor werkbegeleiders

 

Email: