Vacatures zoeken

Mijn profiel

Voor werkzoekenden, werkenden of werkgevers in de zorg. Registeer nu en maak je eigen zorgprofiel.

Zorg in de wijk

In de langdurige zorg voor ouderen en mensen met beperkingen zijn diverse ontwikkelingen gaande. Een van de belangrijke bewegingen is  'zorg in de wijk', ook wel bekend als 'zorg nabij'  of 'gebiedsgerichte zorg en welzijn'. Belangrijk uitgangspunt is dat zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt en zijn omgeving georganiseerd wordt.  

Dat betekent dat het sociale netwerk van de cliënt betrokken wordt, de verbindingen met welzijn,  vrijwillige inzet en de mogelijkheden in de buurt gelegd worden. Belangrijk doel is het voorkomen van de inzet van zwaardere (2e lijns) en gespecialiseerde zorg. De cliënt wordt zoveel mogelijk aangesproken op wat hij nog wel kan en voert waar het kan zelf de regie over zijn eigen leven en de noodzakelijke zorg en ondersteuning.

Dat alles vraagt nogal wat van toekomstige professionals: anders kijken naar de cliënt, naar diens omgeving en anders omgaan met ondersteuningsvragen. Van z orgen voor naar zorgen dát. Ook de contacten met andere organisaties in de wijk worden belangrijker. Zorgverleners verlenen in de toekomst niet alleen zorg, maar zullen meer dan voorheen de samenwerking zoeken met andere organisaties en professionals in de wijk.

In de workshop "Zorg in de wijk" wordt op deze ontwikkelingen nader ingegaan en gaan we met elkaar in discussie over wat het kan betekenen voor het beroepsprofiel en de competenties van verplegenden en verzorgenden in de langdurige zorg.

Waar en wanneer?

Tijdens de Carrièrebeurs Zorg & Welzijn in de RAI, op 29 november  van 11.45 – 12.45 uur

Email: